O KOMPANIJI

   Kompanija “MILENKOVIC DOO” je porodična firma osnovana 01.08.1996. sa sedištem u Obrenovcu. Glavna delatnost nam je kamionski prevoz robe u međunarodnom drumskom saobraćaju. Misija kompanije Milenkovic doo je da pruži integrisanu logističku uslugu klijentima, uz inovativnost, posvećenost i efikasnu organizaciju, poštujući korporativne vrednosti i društvenu odgovornost. Preko dve decenije pružamo usluge transporta robe u međunarodnom saobraćaju na relacijama između Srbije i Evropske unije kao i zemalja iz regiona.

  Posedujemo sve potrebne licence, sertifikate I dozvole za obavljanje međunarodnog drumskog saobraćaja pa samim tim Vam možemo ponuditi naše usluge isporuke robe za i iz zemalja Istočne Evrope. Naše preduzeće je i član udruženja međunarodnih drumskih prevoznika PU Međunarodni Transport, iz Beograda.
Sasvim dovoljan broj CEMT dozvola omogućava nam organizovanje transporta robe I na destinacijama u okviru same EU. Za sva vozila posedujemo CMR osiguranje, u visini od 300.000 EUR po vozilu.

VOZNI PARK

Sa jednim od najmodernijih voznih parkova postali smo vodeći u regionu u oblasti transporta tereta i zahvaljujući tome imamo sposobnost za najveći mogući stepen fleksibilnosti. Naš vozni park sačinjava 30 vozila sa stalnom tendencijom rasta i nabavke najnovije generacije vozila kako bi smo uspeli da zadržimo korak sa konkurencijom na tržištu. Transportni zahtevi se trenutno realizuju sa 20 kompleta vozila sa klasičnim ceradama kao i  10 hladnjača. Sva vozila su kasko osigurana i poseduju CMR osiguranje (u iznosu od 300.000 USD). Naši kamioni su opremljeni modernim satelitskim praćenjem koje omogućava preciznu informaciju gde se vaša roba u datom momentu nalazi. Ekološki standard vozila je većinski EURO 6.

ZAPOSLENI

   Kvalifikovanost I snalažljivost naših dispečera su ključ našeg uspeha.  Uvek su tu da saslušaju Vaše zahteve I da Vam iznesu najbolje moguće transportno rešenje, a formiranje cena vrši se na osnovu trenutnih ponuda, mada možemo napomenuti da naši dugogodišnji saradnici imaju stalne cene formirane na godišnjem nivou. Niste obavezni da mislite o stvarima koje su van vašeg domena, prepustite to našim stručnjacima.  Vozačko osoblje je veoma kvalifikovano i poslu pristupaju veoma profesionalno poštujuci stroge EU norme odmora i radnog vremena.  Naročito bi istakli brzinu transportnog procesa, koju vršimo vozilima sa udvojenom vozačkom posadom, ukoliko ima potrebe za isti.

Međunarodni transport i špedicija

Vrhunska usluga drumskog transporta robe sopstvenim voznim parkom (cerade i hladnjače) ka Španiji, Portugalu i jugu Francuske.

Milenković d.o.o.

Jovana Skerlića 4,  11500 Obrenovac

PIB: 104083711

Mat. broj: 20085371

POWERED BY SHROOMS